WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
17.01.2020


Seminarium naukowe
,,Działalność Organizacji Polonijnych w Państwach byłego ZSRR".


30 stycznia 2020r. w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w Klubie Studenta Polonijnego, odbyło się seminarium naukowe, którego tematem była ,,Działalność Organizacji Polonijnych w Państwach byłego Związku Radzieckiego. Problemy i Perspektywy Rozwoju.” Seminarium zostało zorganizowane oraz poprowadzone przez Członkinię Klubu Studenta Polonijnego - Valentinę Prudskaya, w ramach jej pracy doktoranckiej.

Głównymi wątkami poruszonymi przez Szanownych Gości były:

 • Wpływ doświadczeń historycznych na proces kształtowania się życia organizacyjnego Polaków w krajach byłego ZSRR.
  - prof. dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Polonia Syberyjska. Historia i czasy dzisiejsze.
  - dr hab Sergiusz Leończyk, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
 • Między pragmatyzmem a sentymentem. Polskość i organizacje polonijnej Mołdawii.
  - dr Jarosław Derlicki, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Rola diaspory w stosunkach międzynarodowych. Wkład w politykę zagraniczną.
  - Andrei Enachi, Państwowy Uniwersytet w Mołdawii
 • Polacy w Donbasie: historia, tożsamość, obecna sytuacja.
  - Maria Erdman, Uniwersytet Warszawski
 • Atrakcyjność oferty organizacji polonijnych w Sankt Petersburgu dla ludzi młodych.
  - Alina Bortkevich Uniwersytet Jagielloński
 • ,,Pamiętam kim jestem” - tożsamość młodego pokolenia Polaków na Grodzieńszczyźnie.
  - Karolina Pirianowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieKLUB STUDENTA POLONIJNEGO