WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.
06.12.2019


SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU
ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów


W piątek, 6 grudnia o godzinie 18:00 w Domu Polonii, Krakowskie Przedmieście 64 – odbędzie się spotkanie dotyczące współpracy Kluba Studenta Polonijnego w Warszawie działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów.


Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) – polskie stowarzyszenie skupiające studentów i absolwentów szkół wyższych, wiążących swoje plany zawodowe z pracą w środowisku międzynarodowym. Misją organizacji jest „Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.”

Klub Studenta Polonijnego (KSP) – organizacja skupiająca młodzież polskiego pochodzenia z różnych krajów, działająca przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, celem danego klubu jest integracja oraz aktywizacja młodzieży, stworzenie możliwości do realizowania własnych projektów, włączanie jej w działalność organizacji polonijnych i stopniowe przygotowywanie do podejmowania funkcji liderskich.

W spotkaniu wezmą udział członkowie Klubu Studenta Polonijnego, Zarząd oraz członkowie Forum Młodych Dyplomatów.

Będzie to znakomita okazją do poznania się, prezentacji działalności i dyskusji nad wypracowaniem planów na przyszłe wspólne aktywności. Wszystko w miej atmosferze przy kawie i ciasteczkach.

Serdecznie zapraszamy naszych członków! To będzie wspaniała okazja do poznania przyszłych Liderów, młodzieży z pasją oraz chęcią do działania!

KLUB STUDENTA POLONIJNEGO


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów