WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.04.08.2019
godz. 16:00

Podsumowanie pobytu integracyjnego Polskiego Zespołu Folklorystycznego "Mazury" z Brazylii.


W dniu 4 sierpnia br. Klub Studenta Polonijnego SWP w Warszawie wraz z Polskim Zespołem folklorystycznym ,,Mazury” z Mallet (Brazylia) podsumowały trzydniowy pobyt integracyjny.

W ramach rozpoczęcia współpracy pomiędzy KSP SWP a Zespołem ,,Mazury”, młodzież stworzyła plan działalności na przyszły rok, po czym nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy.

KLUB STUDENTA POLONIJNEGO


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów