WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.28.05.2019
godz. 18:00

Irena Wieniawska
kompozytorka zapomniana


W imieniu Klubu Studenta Polonijnego zapraszamy na kolejne spotkanie w najbliższy wtorek, tj. 28 maja o godz 18:00! . Poprowadzi je Maryna, stypendystka SWP , która przedstawi życiorys utalentowanej Irène Régine Wieniawski, polskiej kompozytorki, córki Henryka Wieniawskiego. Po prelekcji odbędzie się krótka część artystyczna.

W swojej prezentacji Maryna przybliży mało znane fakty z życia kompozytorki, mające ogromny wpływ na jej sylwetkę twórczą, m.in. posługiwanie się znaczną liczbą pseudonimów, co pozwalało zachować jej anonimowość, ale też spowodowało nikłą rozpoznawalność i zapomnienie o jej twórczości na długie lata. Podobnie jak w przypadku innych kobiet - kompozytorek początku XX wieku nazwisko Wieniawski jest mało znane i to pomimo popularności jej kompozycji i recitali w środowisku londyńskich melomanów na początku XX wieku. Do dzisiaj można niekiedy usłyszeć jej pieśni. Pozostała twórczość chociaż równie godna uwagi pozostaje nieznanaKLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów