WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.19.03.2019
godz. 18:00

SPOTKANIE O USTAWIE 2.0 W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM


We wtorek 19 marca o godzinie 18 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Studenta Polonijnego, działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”.

Tym razem spotkanie dotyczyło nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Pani dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, w sposób bardzo przystępny i ciekawy przedstawiła zmiany, które nowa ustawa wprowadza, wyjaśniła ich konsekwencje dla studentów i doktorantów oraz odpowiedziała na wszystkie pytania nurtujące studentów.
W dalszej części spotkania studenci rozmawiali o projektach, które przygotowują i swoim zaangażowaniu w organizację wydarzeń zaplanowanych na 2019 rok przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Następne spotkanie Klubu Studenta Polonijnego odbędzie się we wtorek 2 kwietnia o godzinie 18.00 W ramach spotkania odbędą się warsztaty z przeprowadzania wywiadów, które będą wstępem do realizacji projektu „Historie mówione”. Serdecznie zapraszamy!

KLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów