WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.5.03.2019
godz. 18:00

STYPENDIA SOCJALNE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" SEMESTR WIOSENNY 2019


1 marca ruszył nabór wniosków na stypendia socjalne Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w semestrze wiosennym, z tego powodu Klub Studenta Polonijnego zorganizował spotkanie informacyjne, które odbyło się w miniony wtorek 5 marca br, tradycyjnie w siedzibie Stowarzyszenia..Na spotkaniu zostały omówione zmiany w trybie ubiegania się o stypendia zarówno socjalne jak i naukowe w semestrze wiosennym roku akademickiego 2018/2019. Wśród zmian m. in. obowiązek posiadania numeru PESEL przez uczniów, studentów i doktorantów podejmujących naukę w Polsce. Niewielkie zmiany pojawiają się w dokumentów dot. udokumentowania dochodu, w przypadku stypendium naukowego. Ponadto istotną zmianą jest system komunikacji o wynikach naboru, informacje będą przekazywane wyłącznie drogą mailową. Zasadniczą zmianą jest też dołączenie do wniosku propozycji projektu aktywności na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, który stypendyści będą mogli realizowalizować do końca semestru. Rozliczeniem projektu jest wysłanie sprawozdania i zdjęć do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do 30 września 2019 roku. Wszystkie zmiany są ujęte w aktualnym regulaminie stypendialnym – http://wspolnotapolska.org.pl/stypendia/index.php.

Czekamy na Państwa wnioski na stypendium socjalne i jednocześnie informujemy, że o otwarciu naboru na stypendia naukowe będziemy informować na kolejnych spotkaniach Klubu Studenta Polonijnego oraz przez stronę Stowarzyszenia " Wspólnota Polska".

Dziękujemy za Waszą obecność i już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Studenta Polonijnego 19 marca br. o godz. 18.00 - oczywiście w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na ul. Krakowskie Przedmieście 64.


KLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów