WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.08.01.2019
godz. 18:00

PIERWSZE SPOTKANIE KLUBU W 2019 ROKU


Z okazji Nowego Roku, składamy Wszystkim najlepsze życzenia i jednocześnie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Studenta Polonijnego, działającego przy SWP. Spotkanie odbędzie się 8.01.2019 (wtorek) o godz. 18.00 w Dom Polonii im. Prof. A. Stelmachowskiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Zapraszamy stałych uczestników spotkań i projektów, ale też nowe osoby, które chcą współtworzyć środowisko młodzieży polskiego pochodzenia i zdobywać nowe doświadczenia.

W programie podsumowanie aktywności w 2018 i wspólnie zaplanujemy działania na 2019 r.

Ponadto nagrody dla najaktywniejszych i czas na integrację.

Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie obecności
na adres stypendia@wspolnotapolska.org.pl do 7.01.2019 r.KLUB STUDENTA POLONIJNEGO

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów