WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

KLUB
STUDENTA POLONIJNEGO


Klubu Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", pozwala na realizację wielu pomysłów zgłaszanych przez młodzież oraz umożliwia studentom zaplanowanie ścieżek rozwoju osobistego, gromadzenie różnorodnych doświadczeń i stwarza szansę poznania większej liczby osób polskiego pochodzenia.29.11.2018
godz. 12:00

ANDRZEJKI W KLUBIE STUDENTA POLONIJNEGO


W imieniu Klubu Studenta Polonijnego zapraszamy na Andrzejki - 29 listopada 2018 o godzinie 20:00 do Doku Polonii w Warszawie
KLUB STUDENTA POLONIJNEGO


facebook