ZŁOCZÓW

Dom Polski
Bohaterów UPA 2, Złoczów


Dom Polski znajduje się w centrum miasta Złoczowa. Jest to stary budynek jednorodzinny zakupiony w 2001 roku ze środków Senatu RP i stanowi własność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Dom obecnie posiada jedną salę, w której odbywają się zajęcia lekcyjne polskiej szkoły sobotniej oraz różnego rodzaju akademie, odczyty, spotkania i seminaria. Istnieje dodatkowo mała sala przeznaczona na zajęcia chóru. W budynku jest też niewielkie pomieszczenie służące jako magazyn książek, sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych.

Warto dodać, że życie Polaków i Polonii w Złoczowie skupia się wokół dwóch ośrodków: Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej im. ks. biskupa Jana Cieńskiego (należy do niego około 350 członków w wieku od 18 do 80 lat) oraz właśnie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie, do której w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 210 uczniów. Członkowie Towarzystwa każdej niedzieli spotykają się w Domu Polskim. Ponadto działają tu dwa zespoły śpiewacze – dorosłych oraz dzieci.DANE TELEADRESOWE

ZŁOCZÓW
Dom Polski
Bohaterów UPA 2, Złoczów
tel./fax: +38 097 605 99 30
e-mail: zloczow1@o2.pl;DOMY POLSKIE I DOMY POLONII