Emilczyn

Dom Polski w Emilczynie
Emilczyn, Wojskowa 1/11


W roku 2000-2001 do Emilczyna była skierowana przez CODN nauczycielka języka polskiego Pani Emilia Januszewska. Pani podjęła staranie i w ciągu tego roku spotykała się z Prezesem "Wspólnoty Polskiej" z prośbą o zakup pomieszczenia, gdzie można było się spotykać z członkami towarzystwa i młodzieżą. Pani Emilia wyszukała to mieszkanie i 18 lipca 2002 roku lokal został zakupiony.

W lokalu jest biblioteka, klasa, pokój nauczycielski, gabinet prezesa,kuchnia, łazienka.

W Domu Polskim mieści się szkoła sobotnio-niedzielna przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polaków im. Jana Pawła II.

Do szkoły uczęszcza młodzież i dzieci polskiego pochodzenia. Szkoła wyposażona jest w podręczniki,tablice gramatyczne, schematy, meble Młodzież korzysta z komputera, drukarki, projektora.

Co roku organizowane są wycieczki „ Śladami wielkich Polaków” np. Emilczyn- Krzemieniec –Lwów, Emilczyn – Kamieniec Podolski – Chocim, Emilczyn- Żytomierz- Berdyczów i in.

W ostatnim dziesięcioleciu 35 osób po ukończeniu naszej szkoły dostało się na studia do Polski.

Co roku zapraszamy nauczyciela z Polski, który uczy języka,historii, geografii, więdzy o kulturze i tradycji polskich dzieci, młodzież i dorosłych. W Domu Polskim przygotowywane są uroczystości narodowe i okolicznościowe( Dzień Nauczyciela, Zaduszki, Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, poranek Wigilijny, Dzień Dziadka i Babci, 3 Maja, Swięto Matki i Ojca),które przygotowuje nasza młodzież pod kierownictwem nauczyciela skierowanego przez ORPEG. Na uroczystości zaprzaszani są przedstawiciele miejscowych władz. Odbywają się też konkursy ( np. konkurs recytatorski poezji polskiej „ Te słowa istniały zawsze”, konkurs kolęd i in.). Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w konferencji naukowej, poświęconej mniejszością narodowym, zamieszkałym na terenie powiatu emilczyńskiego „Moja ziemia jest ziemią moich przodków”.


Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. Jana Pawła II w Emilczynie współpracuje ze "Wspolnotą Polską" od 2008 roku. Dzięki temu, że mamy Dom Polski ,przy Towarzystwie istnieje szkółka sobotnio-niedzielna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,w której uczą się języka polskiego,historii, geografii, wiedzy o Polsce. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela skierowanego z ORPEG.

Nasze Towarzystwo zajmuję się krzewieniem kultury polskiej,obyczajów i tradycji polskich. W Domu Polskim i nadalej będą organizowane uroczystości związane ze świętami kościelnymi i państwowymi.


Wśród przedsięwzięć Domu zauważyć należy:

-24 maja 2011 roku Festiwal „ Jemilczyńskie Spotkanie z Kulturą Polską”. Celem Festiwalu było odrodzenie, rozwój i zachowanie polskiej kultury i tradycji. Festiwal, w którym brało udział 83 uczestników, odbył się w budynku Jemilczyńskiego Domu Kultury, udostępnionego nam przez miejscowe władze.

- 1-2 pażdziernika 2011 roku zorganizowało wycieczkę edukacyjno-kulturalną do miejsc historycznie związanych z Polską, a znajdujących się na Ukrainie(Emilczyn-Krzemieniec- Olesko-Podhorce-Złoczów-Lwów) dla członków Towarzystwa, biorących udział w Festiwalu „ Jemilczyńskie Spotkanie z Kulturą Polską”. W wycieczce brało udział 47 osób.

- 15-16 listopada 2014 roku zorganizowało wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą do miejsc historycznie związanych z Polską, a znajdujących się na Ukrainie ( Emilczyn-Żytomierz-Berdyczów) dla aktywnych członków i młodzieży Towarzystwa, biorących udział w życiu naszej organizacji. W wycieczce brało udział 20 osób.


Ponadto corocznie w Domu Polskim organizowane są uroczystości, w których udział biorą dzici, młodzież oraz członkowie organizacji::

- 2 maja – Dzień Polonii i Polaków za granicą [uroczysta akademia];

- 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji [montaż muzyczno-słowny];

- 26 maja- Dzień Matki [wierszyky i piosenki dla mam];

- 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica wybuchu II wojny światowej;

- 17 września – agresja sowiecka na Polskę;

- 14 pażdziernika – Dzień Nauczyciela [skecze, wiersze i piosenki];

- 11 listopada – rocznica odzyskania Niepodległości [montaż muzyczno-słowny];

- 6 grudnia – Mikołajki [zabawy i prezenty];

- listopad – konkurs recytatorski p.t. „ Te słowa istniały zawsze...”

Średnio bierze w nich każdorazowo udział od 30 do 50 osób.


Dom Polski w Emilczynie posiada własną bazę noclegową dla 3 osób, oraz możliwość zapewnienia kolejnych 10 w zewnętrznych obiektach.DANE TELEADRESOWE

Emilczyn
Dom Polski w Emilczynie
Wojskowa 1/11, Emilczyn
tel./fax: +380971099627
e-mail: korbutlp@gmail.com
www:DOMY POLSKIE I DOMY POLONII

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów