RZESZÓW

Dom Polonii
Rynek 19, Rzeszów


Dom Polonii w Rzeszowie mieści się w trzykondygnacyjnej siedemnastowiecznej kamienicy będącej w wieczystym użytkowaniu przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Dom Polonii jest przede wszystkim bazą i zapleczem organizacyjno-administracyjnym dla działań Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia, którego priorytetowym zadaniem jest wspieranie aktywności kulturalnej Polonii i Polaków z zagranicy, poprzez tworzenie warunków do doskonalenia warsztatowego zespołów artystycznych, pomoc w zaopatrywaniu ich w materiały repertuarowe, kostiumy itp.

Ponadto od 1996 r. Dom Polonii pełni funkcję stałego biura największych imprez polonijnych jakimi są Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie i Iwoniczu Zdroju.

Dom Polonii jest swoistym centrum kształcenia i doskonalenia zawodowego pracujących za granicą polonijnych i polskich animatorów kultury, dla których od ponad 20 lat działa 4-letnie Studium Polonijne, które ukończyło ponad 200 absolwentów z 32 krajów. Ponadto odbywają się tu kursy, konferencje, spotkania konsultacyjne oraz zjazdy nauczycieli. Działa też Klub „Polonus” dla studiujących w Rzeszowie uczniów polskiego pochodzenia. Działalności Domu Polonii sprzyja dobra baza, na którą składają się galerie, sale konferencyjne i pokoje gościnne.DANE TELEADRESOWE

RZESZÓW
Dom Polonii
Rynek 19, Rzeszów
tel./fax: +48 17 862 01 74; +48 17 962 14 51;
e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl;
www: http://wspolnota-polska.rzeszow.plDOMY POLSKIE I DOMY POLONII