OSTRÓDA

Dom Polonii
ul. Pieniężnego 6, Ostróda


Hotel Dom Polonii w Ostródzie rozpoczął swoją działalność w 2009 roku na bazie istniejącego od trzech lat Biura Szkoleń Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pierwotnie nosił nazwę Ostródzkie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Sarmatia”. W wyniku podpisanej przez obydwie strony umowy obiekty uniwersyteckie zostały użyczone Stowarzyszeniu z przeznaczeniem na działalność oświatową na rzecz Polaków z zagranicy.

W ramach tej misji realizowane są różnorodne przedsięwzięcia – od dużych, międzynarodowych konferencji naukowych począwszy, poprzez warsztaty metodyczne, pobyty edukacyjne, imprezy artystyczne z udziałem zespołów polskich z zagranicy, na spotkaniach integracyjnych i konkursach tematycznych kończąc. Profil działalności jest połączeniem pierwotnego, akademickiego przeznaczenia obiektu oraz zadań, jakie stawia przed sobą „Wspólnota Polska”. Do powyższych priorytetów nawiązywała również wspomniana poprzednia nazwa – „Sarmatia”, wywodząca się od korporacji akademickiej, założonej na początku XX wieku w Petersburgu przez studentów polskich, w celu określonym przesłaniem „pracować dla dobra Polski i Narodu Polskiego”.

W 2012 roku w Domu Polonii w Ostródzie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołało do życia projekt pod nazwą Polonijny Ośrodek Przygotowań Sportowych, organizując profesjonalne obozy sportowe – taneczne, piłkarskie, siatkarskie, szachowe i tenisowe – prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. W 2013 roku został powołany w Ostródzie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który poprzez swoją ofertę tworzy warunki na rzecz systematycznego, trwałego i wszechstronnego rozwoju zawodowego nauczycieli polskich na świecie – wzmacnianie ich poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką oraz rozwijanie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych.

Hotel Dom Polonii posiada 36 komfortowych pokoi z łazienkami, w których łącznie może przenocować do 95 osób.DANE TELEADRESOWE

OSTRÓDA
Hotel Dom Polonii
Pieniężnego 6, Ostróda
tel./fax: +48 89 646 95 96;
e-mail: recepcja@dompoloniiostroda.pl;
www: http://hoteldompoloniiostroda.plDOMY POLSKIE I DOMY POLONII