BIELCE

Dom Polski
Pacii 31, Bielce


Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach powstało w 1994 roku. W 1998 roku przy wsparciu Senatu RP udało się wykupić i wyremontować siedzibę Domu Polskiego, który od momentu oddania do użytkowania w maju 1999 roku, jest miejscem spotkań wszystkich Polaków zamieszkujących w Bielcach i okolicach.

Stowarzyszenie „Dom Polski” prowadzi kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy Stowarzyszeniu działa kilka polonijnych zespołów artystycznych – wokalny „Jaskółki” oraz taneczny „Krokus”.

Szczególne miejsce w programie Domu Polskiego zajmuje organizacja Eliminacji Centralnych Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy” oraz Ogólnomołdawskiej Olimpiady Języka Polskiego w Bielcach.

Jednym z podstawowych kierunków działalności jest również kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na terytorium Mołdawii. Dom Polski inicjuje i prowadzi działalność w zakresie promocji historii, kultury i tradycji polskich, poprzez organizowanie Dni Kultury Polskiej, festiwali, konkursów, wystaw, prezentacji.DANE TELEADRESOWE

BIELCE
Dom Polski
Pacii 31, Bielce
tel./fax: +373 68147999
e-mail: dom.polski.moldawia@gmail.com
www: http://www.poloniamoldawska.comDOMY POLSKIE I DOMY POLONII

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów