WILNO

Dom Kultury Polskiej
Naugarduko 76, Wilno


W lutym 2001 roku rozpoczął swą działalność Dom Kultury Polskiej w Wilnie, będący własnością Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, której współzałożycielem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jest to jedna z większych instytucji polskich na Litwie, mająca na celu organizację życia kulturalnego Polaków. Dom został wybudowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków przeznaczonych przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Do priorytetów w działalności Domu Kultury Polskiej należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej kultury wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki współpracy z licznymi organizacjami społecznymi, których siedziby mieszczą się pod dachem Domu Kultury Polskiej, m.in.: Związek Polaków na Litwie, Stowarzyszenie Nauczycieli i Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, Uniwersytet oraz Akademia Trzeciego Wieku, Polski Teatr w Wilnie, Polskie Studio Teatralne, Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” itd.

Hotel o standarcie 3 gwiazdek oferuje gościom 120 miejsc noclegowych.DANE TELEADRESOWE

WILNO
Dom Kultury Polskiej
Naugarduko 76, Wilno
tel./fax: +370 52333663
e-mail: info@polskidom.lt
www: http://www.polskidom.ltDOMY POLSKIE I DOMY POLONII