Orłowa - Lutynia

DOM PZKO Orłowa - Lutynia
Orłowa - Lutynia, Lutyńska nr. 221


Dom PZKO przekazało Miasto Orłowa do majatku MK PZKO Orłowa-Lutynia w roku 1975, koło nastepnie przebudowało go dla własnych potrzeb i w roku 1979 uroczyście oddano do eksploatacji. Od tego czasu nie przeprowadzano na nim zadnych wiekszych napraw ani rekonstrukcji.

Działalność skierowana jest do osób polskiego pochodzenia, ale także sympatyków nie mających polskich korzeni.

Cyklicznie organizowane są m.in. : doroczny "Bal Papuciowy" dla członków Koła, "Śmiergustówka" dla młodzieży zrzeszonej w PZKO Orłowa - Lutynia, "Dzień gospodarza" czyli impreza sportowa dla całych rodzin, "Wianki", cykliczna wystawa obrazująca działalnośc Koła, "Mikołajówka" adresowana głównie do młodych Polaków.

W ramach koła działa Klub Młodych, Klub Kobiet OLA, Chór mieszany Zaolzie, Klub Średniaka, Kóło Sportowe ping-ponga oraz Kółko Kolarskie "PEDAU".

W planach rozszerzenie działalności o kolejne inicjatywy - odczyty, prelekcje, promocje filmów odbywające się przynajmniej raz w miesiącu.DANE TELEADRESOWE

Orłowa - Lutynia
DOM PZKO Orłowa - Lutynia
Orłowa - Lutynia, Lutyńska nr. 221
tel./fax: +420 606 035 289
e-mail: PZKO.Orlova.lut@seznam.cz
www: http://pzko-orlowa-lutynia.czDOMY POLSKIE I DOMY POLONII