MOSTY KOŁO JABŁONKOWA

Dom Polski PZKO „Kasowy”
Mosty u Jablunkova 470


Budynek, w stylu góralskiej architektury Beskidu Śląskiego, został wzniesiony w okresie międzywojennym przez miejscową społeczność polską przy udziale Raiffeisen Bank i mieścił oprócz pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną, kasę oszczędnościowo-pożyczkową.

Aktualnie do dyspozycji jest tu duża sala widowiskowa ze sceną i odpowiednim zapleczem techniczno-gastronomicznym. Oprócz tego w roku 2016 dokonano modernizacji kawiarni w suterenie budynku.

W Domu Polskim PZKO „Kasowy” regularnie od 1978 roku organizowany jest Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych oraz Zespołów Folklorystycznych, czy Przegląd Gwarowych Amatorskich Zespołów Teatralnych, ale także konferencje naukowe, bale oraz imprezy okolicznościowe miejscowych szkół, organizacji społecznych, zakładów pracy, gmin.DANE TELEADRESOWE

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA
Dom Polski PZKO „Kasowy”
Mosty u Jablunkova 470
tel./fax: +420 731 414 429
e-mail: info@kasowy.eu
www: http://www.kasowy.euDOMY POLSKIE I DOMY POLONII