GNOJNIK

Dom Polski MK PZKO GNOJNIK
GNOJNIK 5 Gnojnik


Początki Miejscowego Koła (MK) Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Gnojniku datują się od września 1947 roku. Według pierwszego dochowanego spisu założycielami było 60 członków. W chwili obecnej pod koniec 2014 roku Miejscowe Koło liczy 95 członków.

Członkowie MK PZKO działają społecznie na polu kulturalnym, sportowym, organizują wycieczki krajoznawcze, starają się zachować tradycje swoich przodków oraz utrzymać język polski. MK współpracuje z organami gminy i Polską Szkołą Podstawową i Przedszkolem im.Jana Kubisza. Jest właścicielem Domu PZKO, lokale wynajmuje także w celach organizowania uroczystości rodzinnych i imprez młodzieżowych z możliwością taniego zakwaterowania.DANE TELEADRESOWE

HNOJNIK
Dom Polski PZKO im. Jana Kubisza
Hnojnik nr 5, 739 53 Hnojník, Czechy
tel./fax: +420 602 359 211; +420 552 321 842
e-mail: pieter.pawel@gmail.com
www: https://pzko.wgz.cz/DOMY POLSKIE I DOMY POLONII

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów