CZESKI CIESZYN–SIBICA

Dom Polski PZKO Sibica
Pod Dzwonek 20, Czeski Cieszyn–Sibica


Dom Polski PZKO Sibica działa w obecnej siedzibie – budynku polskiej szkoły wzniesionym w 1873 roku – od roku 2003. W 2011 roku przeprowadzono remont generalny gmachu, sfinansowany m.in. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP.

W Domu Polskim PZKO Sibica rozwijana jest działalność kulturalno-oświatowa, mają miejsce spotkania tutejszych Polaków w celu ugruntowania tożsamości narodowej. Głównym celem jest kontynuacja tradycji i przekazywanie polskiego dziedzictwa na Zaolziu następnym pokoleniom. W cyklu rocznym odbywają się bale PZKO, wiosenne smażenie jajecznicy, wakacyjne kolonie dla dzieci, jesienne święto ziemniaka. Liczne są także spotkania rodzinne.

W 2011 roku zainicjowano projekt transgraniczny "Na pograniczu kultur. Czesko-polskie spotkania artystyczne Sibica - Leszna Dolna - Jasienica". W ramach projektu zmodernizowano Dom Polski PZKO w Sibicy, w ogrodzie PZKO w Lesznej Dolnej wybudowano zadaszoną scenę plenerową a w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy (RP) wyposażono pracownie fotograficzną i ceramiczną. Przebiegły wspólne warsztaty fotograficzne, ceramiczne i taneczno-muzyczne. Zorganizowano wystawy prac oraz występy we wszystkich trzech placówkach kulturalnych. Zawiązały się przyjaźnie, które są dalej rozwijane na wspólnych imprezach.

Kalendarium:
1873 - wybudowano budynek polskiej szkoły ze składek miejscowej ludności polskiej,
1918 -1948 w budynku mieścił się Urząd Gminy Sibica (pod czeskim zarządem),
1948 -2003 Polska Szkoła Podstawowa w Czeskim Cieszynie - Sibicy,
2003 - po przeprowadzce szkoły do nowego budynku, budynek starej szkoły wynajmuje Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie - Sibicy,
2008 - MK PZKO w Sibicy uzyskuje budynek na własność od Urzędu Miasta Czeski Cieszyn (za symboliczną cenę 100 koron),
2011 - remont generalny budynku z funduszy Wspólnoty Polskiej i Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko,
2017 - z okazji 70-lecia PZKO oraz MK PZKO w Sibicy odnowiono elewację budynku i umieszczono na niej napis "DOM POLSKI PZKO SIBICA"DANE TELEADRESOWE

CZESKI CIESZYN–SIBICA
Dom Polski PZKO Sibica
Pod Dzwonek 20, Czeski Cieszyn–Sibica
tel./fax: +420 607 895 465; +420 724 744 960
e-mail: stkoa@seznam.cz; irka.kolek@seznam.cz
www: http://www.sibica.pzko.czDOMY POLSKIE I DOMY POLONII