CZESKI CIESZYN–SIBICA

Dom Polski PZKO Sibica
Pod Dzwonek 20, Czeski Cieszyn–Sibica


Dom Polski PZKO Sibica działa w obecnej siedzibie – budynku polskiej szkoły wzniesionym w 1873 roku – od roku 2003. W 2011 roku przeprowadzono remont generalny gmachu, sfinansowany m.in. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP.

W Domu Polskim PZKO Sibica rozwijana jest działalność kulturalno-oświatowa, mają miejsce spotkania tutejszych Polaków w celu ugruntowania tożsamości narodowej. Głównym celem jest kontynuacja tradycji i przekazywanie polskiego dziedzictwa na Zaolziu następnym pokoleniom. W cyklu rocznym odbywają się bale PZKO, wiosenne smażenie jajecznicy, wakacyjne kolonie dla dzieci, jesienne święto ziemniaka. Liczne są także spotkania rodzinne.DANE TELEADRESOWE

CZESKI CIESZYN–SIBICA
Dom Polski PZKO Sibica
Pod Dzwonek 20, Czeski Cieszyn–Sibica
tel./fax: +420 607 895 465; +420 724 744 960
e-mail: stkoa@seznam.cz; irka.kolek@seznam.cz
www: http://www.sibica.pzko.czDOMY POLSKIE I DOMY POLONII