BOGUMIN–SKRZECZOŃ

Dom Polski PZKO
1. máje 267, Bogumín


Budynek, w którym od 1973 roku działa Dom Polski PZKO, został wzniesiony w 1901 roku.

Celem głównym jest tu szerzenie polskiej kultury i tradycji w środowisku lokalnym, współpraca z kołami PZKO oraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami w Polsce.

Organizowane są tu stałe imprezy, jak: Powitanie Wiosny, Jajecznica, festyn ogrodowy, turniej w tenisie stołowym, a także próby mieszanego chóru „Hasło”, prelekcje, spotkania wigilijne, bale czy cykliczne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Koła PZKO. Na piętrze budynku znajduje się pezetkaowska Izba TradycjiDANE TELEADRESOWE

BOGUMIN–SKRZECZOŃ
Dom Polski PZKO
1. máje 267, Bogumín
tel./fax: +420 724 332 927
e-mail: c.galuszka@seznam.czDOMY POLSKIE I DOMY POLONII