BUENOS AIRES

Dom Polski
Jorge Luis Borges 2072, Buenos Aires


Idea postania Domu Polskiego w Buenos Aires narodziła się już w 1926 roku, choć obecny budynek zakupiony został dopiero 24 lata później. Mieści on dzisiaj agendy Związku Polaków w Argentynie (Unión de los Polacos en la República Argentina).

Cyklicznie odbywają się tu kursy języka polskiego, warsztaty tańca i śpiewu, organizowane są obchody polskich świąt narodowych i kościelnych. Raz na miesiąc obraduje zarząd Związku.

W Domu działa Klub Polski, Stowarzyszenie Kulturalne Argentyńsko Polskie, Polskie Stowarzyszenie Absolwentów, mieści się Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki, kierowana przez p. Martę Bryszewską. Tez mieszczą się sekcje (UPRA): Polska Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Studentów Polskich w Argentynie, Nasz Balet, Sekcja Opieki Społecznej, oraz redakcja czasopisma “Glos Polski” (którego Dyrektorem jest p. Henryk Mittelstaedt a redaktorem p. Barbara Sobolewska). Też w Domu Polskim działa Związek Harcerstwa Polskiego, zrzeszający kilkudziesięciu chłopców i dziewcząt, kierowany przez hm. Andrzeja Wojno.

Ze środków Senatu RP Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przeprowadziła remont Domu Polskiego.DANE TELEADRESOWE

BUENOS AIRES
Dom Polski
Jorge Luis Borges 2072, Buenos Aires
tel./fax: +011 4774 7621; +011 4774 3679;
e-mail: richter@uolsinectis.com.ar
www: http://upranet.com.arDOMY POLSKIE I DOMY POLONII

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów