CBP

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


Centrum Biznesu Polonijnego
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Jest nas 60 milionów - według szacunków MSZ poza Polską żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób deklarujących polskie pochodzenie. Wynika z tego, że za granicą przebywa obecnie 1/3 wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata. To wielki potencjał gospodarczy i kulturowy o niebagatelnym znaczeniu.

Organizacje polonijne powinny odgrywać znaczącą rolę w promocji gospodarczej Polski, jako znakomitego miejsca dla inwestycji z ich krajów, ale także pomagać polskim firmom i inwestorom w zdobywaniu lokalnych rynków w ich kraju zamieszkania. Potrzeba zorganizowanej współpracy gospodarczej jest oczywista.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postanowiło powołać do życia Centrum Biznesu Polonijnego, którego siedziba znajduje się w Domu Polonii w Warszawie.

Główne zadania Centrum Biznesu Polonijnego to:

  • prowadzenie portalu informacyjnego dotyczącego biznesu polonijnego, współpracy międzynarodowej oraz promocji polskiej gospodarki,
  • stworzenie bazy danych polonijnego biznesu,
  • organizowanie Polonijnego Forum Ekonomicznego w ramach Forum Ekonomicznego,
  • organizowanie seminariów, konferencji, targów i wydarzeń dotyczących promocji gospodarki polskiej i biznesu polonijnego.

Celem Centrum Biznesu Polonijnego

Celem Centrum Biznesu Polonijnego jest stworzenie narzędzi do aktywnej współpracy gospodarczej polskich środowisk w świecie, wymiany doświadczeń, promocji polskiej gospodarki, wykorzystania potencjału, siłyi energii gospodarczej Polaków i Polonii na świecie.
INAUGURACJA BIURA

W środowe popołudnie, 18 maja 2022 roku odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Biznesu Polonijnego. Rolę gospodarza pełnił Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, idee konsolidacji polonijnej aktywności gospodarczej przedstawili Członkowie Zarządu Krajowego Wspólnoty Polskiej Tomasz Różniak i Sebastian Jaworowski.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli i wystąpili na nim między innymi: Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski, Prezes Towarzystw Biznesowych Maciej Gnyszka, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Artur Cieślik, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Komisji Sportu i Turystyki Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" amb. dr Witold Rybczyński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej Maciej Cybulski, Członek Rady Krajowej Wspólnoty Polskiej Jan Korsak i Wiceprezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Krzysztof Łachmański.