60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Rosja
2020-02-14 WRĘCZENIE KART POLAKA W SANKT PETERSBURGU Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

W Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu 12 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste wręczenie Kart Polaka kilkunastu mieszkańcom Petersburga, Pietrozawodzka, Sestrorecka, Peterhoffu, Lebiazia, Siertołowa, Puszkina, Nowogrodu Wielkiego polskiej narodowości.

Karta Polaka otrzymującym ją ułatwia podróżowanie do Polski, podjęcie studiów na takiej samej zasadzie jak obywatele polscy czy też założenie w Polsce firmy.


Konsulat Generalny RP w Sankt PetersburguPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook