60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Litwa
2020-02-14 30. JUBILEUSZ KLUBU WŁÓCZĘGÓW LITEWSKICH - IŚĆ POD PRĄD I SIĘ NIE ZATRZYMYWAĆ zw.lt

30 lat temu - 13 lutego 1990 r., oficjalnie się odrodził Klub Włóczęgów Wileńskich (KWW) - jedyny oficjalny polski klub turystyczny działający na Wileńszczyźnie. Już się odbyły pierwsze jubileuszowe uroczystości.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele Ducha Świętego w Wilnie. Odbył się również pochód na czele z „Lagą” i „Sznurem Jedności” ulicami Wilna na Uniwersytet Wileński. Dzisiejszy dzień podsumowało Spotkanie towarzyskie w wieloletniej siedzibie klubu.

Michał Kleczkowski, jeden z założycieli nowego Klubu Włóczęgów Wileńskich i jego pierwszy Wyga, podkreślił wagę dzisiejszej daty.

„30 lat temu, 13 lutego, postanowiliśmy na zebraniu odrodzić Klub Włóczęgów Wileńskich. Z początku miało ono mieć profil turystyczny, ale nagle się okazało, że przed wojną Klub organizował nie tylko wędrówki, ale też zajęcia, rozwijające aspekty duchowe. Później wyszło na jaw, że Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich nie miał statutu, hierarchii. Pociągała mnie ta niezależność. Uczestnicy Klubu robili wszystko na odwrót, niż im kazali starsi ludzie. Próbowaliśmy nawiązać do tamtych tradycji” – powiedział Kleczkowski.

Jak wyznał, KWW zmieniło jego życie i chciałby, aby tradycja niezależnego klubu studenckiego była kontynuowana.

Waldemar Wołodko, obecny wyga KWW, powiedział, że skoro Klub działa już całych 30 lat, znaczy, rzeczywiście jest ciekawy i potrzebny.

„To, że on wciąż żyje, oznacza, że do tej pory jest ważny. Rzeczywiście, chcemy odnaleźć tę ukrytą młodzież, organizować swego rodzaju reaktywację klubu z osobami, które chcą iść pod prąd i robić to, czego nie robią inni. Cieszę się, że tu się zebrała „stara” i „nowa” młodzież, osoby, które są z nami już od 30 lat” – przywitał zebranych obecny Wyga.

To jest dopiero początek z całorocznej serii imprez, w której się odbędą m.in. wyprawy kajakowe i piesze na Litwie oraz w Polsce, koncert reprezentacyjny dla nowych i obecnych pokoleń pod tytułem „Włóczędzy grają”, spotkanie jubileuszowe w Domu Kultury Polskiej i konferencja z wystawą cyfrową na temat historii klubu.

W latach 90. ubiegłego wieku klub powstał jako kontynuacja organizacji działającej w międzywojennym Wilnie. Należeli do niej między innymi Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki i Wacław Korabiewicz.


zw.lt / Fot. Roman NiedźwieckiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook