60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Papua - Nowa Gwinea
2020-02-13 Kolejny polski projekt pomocowy w Papui-Nowej Gwinei Ambasada RP w Canberze

Dzięki środkom z programu „polska pomoc” oraz wsparciu polskich misjonarzy, mieszkańcy Muli mają ułatwiony dostęp do wody.

Projekt instalacji systemu naziemnego sześciu zbiorników wodnych dla ośrodka edukacyjnego Katolickiej Parafii Kewabi w Muli – w górskiej prowincji Papui-Nowej Gwinei Southern Highlands – został zrealizowany z funduszy polskiej pomocy rozwojowej na 2019 r.

Projekt koordynował proboszcz Katolickiej Parafii Kewabi Ks. Damian Szumski MSF. W instalację zbiorników aktywnie włączyli się też mieszkańcy Muli. Zbiorniki będą służyć nie tylko dzieciom i młodzieży uczęszczającym na zajęcia w ośrodku, ale także całej lokalnej społeczności, która bierze udział w życiu religijnym i społecznym parafii.

W realizacji polskich projektów rozwojowych w Papui-Nowej Gwinei kluczową rolę odgrywa obecność ok. 65 polskich misjonarzy i sióstr zakonnych, którzy pełniąc posługę duszpasterską zaangażowani są również w wielu innych sferach życia lokalnych grup społecznych – zarówno w miastach, jak i w dżungli w głębi kraju. Budują kaplice i kościoły, przedszkola, szkoły, szpitale, centra opieki nad osobami starszymi, sierocińce dla dzieci, a także pomagają w budowie lokalnej infrastruktury.

Instalacja zbiorników wodnych jest kolejnym polskim projektem rozwojowym dla papuaskiej ludności. Ambasada RP w Canberze od kilku lat realizuje, we współpracy z Konsulem Honorowym RP w Papui-Nowej Gwinei Ojcem Janem Czubą oraz polskimi misjonarzami, projekty pomocowe w tym kraju.

Działalność polskich misjonarzy w Papui-Nowej Gwinei została przedstawiona w filmie dokumentalnym „Polscy misjonarze” w reżyserii Simona Targeta z 2019 r., którego pokazy odbyły się dotąd m.in. w Canberze, Sydney, Melbourne, Chicago, Warszawie, Krakowie i Kazimierzu Dolnym. Dokument pokazały też w sierpniu 2019 r. australijska telewizja ABC, a w grudniu 2019 r. Telewizja Polska.


Ambasada RP w Canberze
Zdjęcia: Ks. Damian Szumski / Agata UtnickaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook