60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Stany Zjednoczone Ameryki
2020-02-13 Konkursu czytania ze zrozumieniem: “Wiem, o czym czytam” “Dobra Pani” - Eliza Orzeszkowa POLSKA SZKOŁA IM. I.J PADEREWSKIEGO

“Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą”
E. Orzeszkowa

Po raz kolejny 8 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się konkurs “Wiem, o czym czytam”. To już VII edycja tego wspaniałego przedsięwzięcia, które jest wpisane w szkolny kalendarz i cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. W tym roku tematem konkursu była polska nowela “Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej. Celem konkursu jest promowanie polskiej literatury oraz zachęcanie młodzieży do jej czytania.

Tegoroczna grupa licząca 21 uczniów była oceniana z części pisemnej i ustnej przez komisję finałową w składzie:

Łukasz Dudka – Dyrektor Generalny Dziennik Związkowy
Anna Mścisz – Polish & Slavic Federal Credit Union
Maria Ślęzak – była nauczycielka Polskiej Szkoły im.I.J. Paderewskiego w Niles
Sylwester Skóra – dziennikarz
Bożena Redlińska – była Prezes Polskiej Szkoły im I.J. Paderewskiego w Niles
Krystyna Banek – przedstawicielka Biblioteki w Niles

Po zakończeniu części egzaminacyjnej, pod przewodnictwem Doroty Grobel odbyło się piękne czytanie i inscenizacja fragmentów noweli, w której wystąpili nauczyciele: Aneta Grzesikowska – narrator, Jolanta Korzeń – Ewelina Krzycka, Beata Wilas – Czernicka, Agnieszka Sibiga – Janowa, uczniowie jako Hela oraz dzieci Janowej: Julia Lasota, Kamila Świętochowska, Amelia Podraza, Krzysztof Sidor, Anabelle Popowski i Michelle Dorosz oraz goście: Łukasz Dudka, Sylwester Skóra i Bożena Redlińska. Wśród gości nie zabrakło także Konsula RP Piotra Semeniuka oraz Prezesa ZNP Tadeusza Młynka.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów i nagród przez Christinę Schneider – Kierownika Szkoły, Lucynę Książkiewicz – Prezesa Zarządu oraz Annę Mścisz z PSFCU – sponsora głównych nagród.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom:

Grupa młodsza (kl.V – VII)
1 miejsce: Maya Dorosz kl.VI
2 miejsce: Iga Sepko kl.V
3 miejsce: David Książkiewicz kl.VII
Wyróżnienie: Klaudia Wietecha z kl.VI

.

Grupa starsza (kl.VIII – 3 liceum)
1 miejsce: Karolina Bisiak kl.3 liceum
2 miejsce: Konrad Książkiewicz kl.3 liceum
3 miejsce: Gabriela Fuja kl.3 liceum


https://ignacypaderewski.com/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook