60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Portugalia
2020-02-12 Spotkanie ministra spraw zagranicznych J. Czaputowicza z przedstawicielami portugalskiej Polonii gov.pl

W dn. 7 lutego br. przebywający z wizytą oficjalną w Lizbonie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się z przedstawicielami portugalskiej Polonii oraz Polakami mieszkającymi w Portugalii.

W spotkaniu, poza ambasadorem Jackiem Junoszą Kisielewskim, konsulem Bartoszem Sejbukiem oraz konsulami honorowymi z Porto i Albufeiry, Pedro Silvą Reisem oraz Eliderico Viegasem, uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących nie tylko Polonię lizbońską, ale także Polaków mieszkających na północy i południu kraju.

Minister podziękował obecnym na spotkaniu przedstawicielom Polonii za zaangażowanie na rzecz integracji polskich obywateli w Portugalii, ich współpracę z Ambasadą oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą. „Jakkolwiek liczba Polaków żyjących w Portugalii nie jest duża, przez co macie Państwo ograniczone możliwości działania, warto pamiętać, że wszyscy Państwo są niezwykle skutecznymi ambasadorami Polski w kontaktach ze swymi portugalskimi rodzinami, przyjaciółmi oraz współpracownikami” – podkreślił min. J. Czaputowicz.

Minister zwrócił szczególną uwagę na działalność jedynej działającej w Portugalii organizacji polonijnej, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Polónia”. W trakcie uroczystości szef polskiej dyplomacji wręczył prezes Stowarzyszenia Marii Milewskiej oraz wiceprezes Iwonie Sadłowskiej odznaczenia Bene Merito za szczególne osiągnięcia za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Stowarzyszenie „Polónia” działa od 2013 r., zaś do priorytetów jego aktywności należą promowanie języka polskiego, kultury polskiej oraz prowadzenie sobotniej szkółki dla dzieci. Stowarzyszenie jest także głównym parterem Ambasady przy organizacji wydarzeń integracyjnych i kulturalnych dla Polonii, takich jak świąteczne koncerty kolęd, czy obchody Dnia Dziecka.

Minister podziękował także za zaangażowanie na rzecz rozwoju jedynej w Portugalii Szkółki Języka Polskiego dla Dzieci „Biedroneczki”. „Dla wielu dzieci szkółka stanowi jedyne miejsce nauki j. polskiego, jedyne źródło nauki o Polsce, jej historii, zwyczajach i kulturze, a także jedyną okazję do kontaktu z polskimi rówieśnikami” – zwrócił uwagę minister, zachęcając jednocześnie do jeszcze liczniejszego udziału w zajęciach.

Przed spotkaniem z przedstawicielami Polonii, minister J. Czaputowicz złożył kwiaty pod popiersiem Fryderyka Chopina znajdującym się na najbardziej prestiżowej ulicy Lizbony, Avenida da Liberdade.


gov.pl Polska w Portugalii
Fot. Gabriel Piętka/MSZPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook