60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Stany Zjednoczone Ameryki
2020-02-12 RICARDO KRUSZEWSKI DWUKROTNIE WYRÓŻNIONY PRZEZ POLONIJNY KLUB PODRÓZNIKA Polonijny Klub Podróżnika

Z wielką dumą i satysfakcją Polonijny Klub Podróżnika informuje, że w dniu 1 lutego 2020, w czasie Balu Podróżnika, który jest jednym z największych corocznych wydarzeń w życiu Polonii w USA, doszło do specjalnego wydarzenia.

Ricardo Kruszewski - Gość Honorowy 23 Balu Podróżnika, decyzją Zarządu Klubu - został wyróżniony następującymi nagrodami:

- GLOBUS NIEPODLEGŁOŚCI
- DYPLOM HONOROWEGO CZŁONKA naszego Klubu.

Oba wyróżnienia Ricardo Kruszewski otrzymał w uznaniu jego wybitnych dokonań w eksploracji kajakami Ameryki Południowej, a szczególnie Argentyny i Antarktydy. Jego opłynięcie Przylądka Horn w kajaku, który sam zaprojektował i wykonał, zasługuje na najwyższe uznanie.

- GLOBUS NIEPODLEGŁOŚCI – jest to specjalna nagroda ufundowana przez Polonijny Klub Podróżnika z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przyznawana jest dla wybitnej niezależnej osobowości w dziedzinie eksploracji świata oraz sławienie Polski. Pierwszym jej laureatem został Krzysztof Wielicki – pierwszy człowiek w historii, który zdobył Mount Everest zimą.

- Akceptując DYPLOM HONOROWEGO CZŁONKA Polonijnego Klub Podróżnika Ricardo Kruszewski dołączył do grona najwybitniejszych polskich podróżników i odkrywców, mieszkających w Polsce i poza nią.

A są nimi:

  • Elżbieta Dzikowska, Olgierd Budrewicz, Jacek Pałkiewicz, Maciej Kuczyński – odkrywcy
  • Andrzej Zawada, Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski, Zdzisław Ryn – himalaiści / andyniści
  • Marek Kamiński – polarnik
  • Krystyna Chojnowska Liszkiewicz - żeglarka
  • O. Edmund Szeliga, Albert Sługocki – badacze Amazonii
  • Zbigniew Święch, Elżbieta Andrzej Lisowscy – etnografowie i historycy
  • Scott Parazynski – astronauta

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć tego wielkiego, a zarazem ogromnie skromnego kajakarza – odkrywcę. Mamy nadzieje, że już niebawem jego dokonania będą bardziej znane na całym świecie.

Z wyrazami największego szacunku.

Jerzy Majcherczyk „Yurek”
Prezes - Polonijny Klub Podróżnika
Fellow of the Explorers Club
yurek@odkrywcy.com 1-973-473-1249


Polonijny Klub PodróżnikaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook