60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Izrael
2020-02-03 INSTYTUT YAD VASHEM PRZEPRASZA ZA BŁĘDY HISTORYCZNE NA ŚWIATOWYM FORUM HOLOKAUSTU HAARETZ.COM

Instytut Yad Vashem przeprasza za treści prezentowane na Światowym Forum Holocaustu, które odbyło się w Jerozolimie pod koniec stycznia. Pokazywane wtedy materiały nie wspominały o zbrodniach ZSRR podczas II wojny światowej i o współodpowiedzialności tego państwa za sam jej wybuch – napisano w liście podpisanym przez Dana Michmana, przewodniczącego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Holocaustem Yad Vashem. Informację podaje strona internetowa dziennika „Haaretz”, na łamach którego ma zostać opublikowany list.

W liście do gazety „Haaretz”, który ma być opublikowany w jej wtorkowym wydaniu, instytut twierdzi, że przedstawiane w trakcie wydarzenia informacje zawierały „nieścisłości” i nie prezentowały faktów całościowo.

Jak podaje pismo, zaprezentowana wtedy narracja wzbudziła wiele krytycznych komentarzy, także tych adresowanych w kierunku samego instytutu. Pokazywane wtedy materiały filmowe nie wspominały o zbrodniach ZSRR podczas II wojny światowej i o współodpowiedzialności tego państwa za sam jej wybuch.

„Nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski, jakiego dokonały sowiecka Rosja i nazistowskie Niemcy we wrześniu 1939 r., ani o zajęciu Europy Zachodniej w 1940 r.

Wspomniano także o błędnym przedstawieniu przebiegu granic Polski i jej sąsiadów oraz mylenia obozów koncentracyjnych z obozami zagłady.

„Przepraszamy za godną pożałowania sytuację, która miała miejsce. Te filmy nie przedstawiają perspektywy badań Yad Vashem nad tymi zagadnieniami (…) Naszym obowiązkiem wobec Izraela i narodu żydowskiego jest – i tak pozostanie – trzymanie się faktów historycznych, na tyle, na ile to możliwe, oraz przeciwstawianie się próbom zatarcia i wypaczenia dyskursu politycznego w różnych krajach” – czytamy.

„To dążenie zakłada uznanie własnych błędów i nieścisłości oraz gotowość do przyznania się do nich i ich poprawienia” – napisano w liście.

List podpisany jest przez Dana Michmana, przewodniczącego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Holocaustem Yad Vashem. W liście nie podano, w jakim stopniu instytut był odpowiedzialny za narrację, którą zaprezentowano w trakcie forum.

W Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się Światowe Forum Holokaustu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Podczas prezentacji w trakcie V Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie przedstawiono mapę sugerującą, że niemiecka agresja na kraje Europy rozpoczęła się w 1942 r. Naniesiono na nią też błędnie kontury Polski, a należące przed II wojną światową do naszego kraju Kresy Wschodnie przypisano Białorusi.

Wśród zaproszonych gości był prezydent Rosji Władimir Putin. Prezydent Andrzej Duda, mimo zaproszenia, nie pojechał do Yad Vashem, bo nie umożliwiono mu zabrania głosu.


https://www.haaretz.com/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook