60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Australia
2020-01-30 APEL RADY NACZELNEJ POLONII AUSTRALIJSKIEJ: POLES FOR BUSHFIRE RELIEF https://www.bumerangmedia.com/

W związku z katastrofalnymi w skutkach pożarami w Australii, Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) zwraca się do Polonii australijskiej z apelem o pomoc finansową dla ofiar kataklizmu. Straty są ogromne - spalone miliony hektarów buszu, zniszczone tysiące domów, zginęło miliony zwierząt; życie straciło też kilkudziesięcioro mieszkańców Australii.

Więcej informacji o pożarach i związanymi z nimi stratach można znaleźć pod: https://en.wikipedia.org/wiki/2019–20_Australian_bushfire_season

Gorąco apelujemy o okazanie polskiego, polonijnego serca i wsparcia Australii, naszej drugiej ojczyzny. Podajemy poniżej konto bankowe, założone przez RNPA, na które można wpłacać indywidualne dotacje:

https://poles-for-bushfire-relief.raisely.com/

Informujemy, ze osoby wpłacające dotacje otrzymają potwierdzenie płatności (tax receipt).

Zebrane przez Polonię fundusze Rada Naczelna przekaże w całości do Australijskiego Czerwonego Krzyża (Red Cross in Australia - Disaster Relief and Recovery Fund).

Za okazaną ofiarność z góry dziękujemy!


Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej


https://www.bumerangmedia.com/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook