60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2020-01-14 Zespół „Kwiaty” po raz drugi na festiwalu kolęd „Anioły winszują” Dom Polski w Żytomierzu / http://dompolski.zt.ua/

11 stycznia 2020 roku Dziecięcy Zespół Wokalny „Kwiaty” Domu Polskiego w Żytomierzu po raz drugi uczestniczył w obwodowym festiwalu kolęd „Anioły winszują”.

Zespół wykonał trzy kolędy – „Dzisiaj w Betlejem”, „Narodził się Jezus Chrystus” i „Przybieżeli do Betlejem”. Festiwal odbywał się w katedrze żytomierskiej św. Michaiła przy wsparciu miejskiego wydziału kultury i departamentu oświaty. W festiwalu uczestniczyło ponad 300 kolędników z różnych zakątków obwodu żytomierskiego.

Dom Polski w Żytomierzu jest wspierany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


Dom Polski w ŻytomierzuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook