60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Australia
2020-01-14 Akcja Letnia Hufców Podhale ZHP Podhale Melbourne

Akcja Letnia Hufców Podhale odbyła się na terenie w Millgrove VIC. Choć trwała dość krótko, uczestnicy mają dużo wspomnień. Oto one.

Po pierwszej nocy w nowych namiotach, harcerze i harcerki uczestniczyli w zajęciach przy pomocy kwalifikowanego nauczyciela z rana na „high ropes course”, a po południu na kajakach na rzece Yarra która był w pobliżu terenu.

W kolejnych dniach zajęcia mieliśmy w ramach terenoznawstwa. Zuchy w tym czasie mieli Kolonie gdzie się uczyli o Aborygenach.

Mszę Św. w niedziele nam odprawił nasz wieloletni kapelan ks. Hm. Wiesław Słowik SJ. Wieczorem harcerze i harcerki byli zaproszeni na pożegnalny kominek zuchowy, po którym mieli swoje ostatnie ognisko.

Dziękujemy tym którzy prowadzili obozy harcerek i harcerzy oraz kolonię zuchową. Wielkie dzięki dla druha Stefana Janusa za podjęcie się funkcji Komendanta Całości.

Ogromne podziękowania dla mam z naszego KPH które podjęły trud gotowania dla nas posiłków – były przepyszne!

Kolejne spotkanie w Dniu Harcerstwa na Polanie 16-go Lutego 2020.


ZHP Podhale MelbournePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook