60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Tajlandia
2020-01-10 ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE POLONIJNE W BANKOKU Ambasada RP w Bankoku

Świąteczne Spotkanie Polonijne 2019 w Bangkoku zorganizowane przez Ambasadę RP w Bangkoku było doskonałą okazją do spotkania w gronie Polaków zamieszkałych w Tajlandii w wyjątkowej świątecznej atmosferze, wspólnego kolędowania i spróbowania tradycyjnych polskich potraw świątecznych przygotowanych przez polskiego szefa kuchni!

Nie zabrakło życzeń i łamania się opłatkiem! Dzieci przy pomocy rodziców i nauczycieli z polskiej szkoły weekendowej wprowadziły zgromadzonym świąteczny nastrój dzięki wyjątkowemu wykonaniu m. in. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Pada śnieg”.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy! Szczególne podziękowania dla Polskie Centrum Bangkok za uroczą część artystyczną!


Ambasada RP w BankokuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook