60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2021-03-07 WIWAT KOBIETY!

Już dwa dni przed właściwym świętem, bo 6 marca, społeczność polskiej szkoły rozpoczęła obchody Dnia Kobiet. Z tej okazji członkowie koła teatralnego przygotowali okolicznościowy występ.

Podpowiadali, że najlepiej uczcić ten dzień, wręczając wszystkim paniom kwiaty. Próbowali też rozgryźć skomplikowaną naturę kobiet. Papkin starał się pozyskać względy Klary, a zaspany mąż marzył o wymknięciu się z sideł dominującej żony. Następnie scenę przejęli chłopcy, by śpiewająco opowiedzieć o tym, jak to jest z dziewczynami. Spłoszeni przez jedną z koleżanek, umknęli czym prędzej. Tymczasem podjęto próbę zrozumienia, co kryje się za damskimi słowami, odgrywając skecz kabaretu Smile o znamiennym tytule Tłumacz języka kobiecego. Wreszcie przyszedł czas na życzenia i kwiaty.Podsumowanie imprezy stanowiła muzyczno-pantomimiczna scenka, w zabawny sposób opowiadająca o tym, jak z upływem lat zmienia się stosunek chłopców do dziewcząt. Obdarowani słodkimi upominkami aktorzy, schodzili ze sceny pełni nadziei, że występem swym uprzyjemnili widzom sobotnie popołudnie.

Wszystkim Kobietom przesyłamy serdeczności i moc najlepszych życzeń.


Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. gen. Stanisława Maczka w SzczercuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.