60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2021-03-07 Adam Mohuczy - twórca planu obrony Helu

125 lat temu, 7 marca 1891 r. w Witebsku urodził się współtwórca Marynarki Wojennej po I wojnie kontradmirał Adam Mohuczy. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i kampanii obronnej 1939 r. W PRL skazany został na 13 lat więzienia pod fałszywym zarzutem sabotażu, zmarł w więzieniu w Sztumie.

Po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą Mohuczy objął funkcję dowódcy Kadry Marynarki Wojennej w Toruniu. W okresie wojny polsko-bolszewickiej walczył pod Grodnem, został odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl. Wykładał administrację morską, taktykę i strategię dla oficerów marynarki. Wydawał podręczniki, część prac tłumacząc z języka rosyjskiego. Odbył kolejne studia w Wyższej Morskiej Szkole Wojennej w Paryżu, a po powrocie został komendantem Portu Wojennego w Pucku.

Był autorem planu obrony Helu i Gdyni, zakładającym m.in. instalację artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej. W 1929 roku skierowano go do zarządzania Państwową Szkołą Morską w Tczewie. Po wybuchu wojny objął funkcję prokuratora w Morskim Sądzie Wojennym. Brał udział w obronie Helu, a po kapitulacji wraz z grupą oficerów i marynarzy podjął nieudaną próbę ucieczki na kutrze rybackim. Do końca wojny więziono go w obozie jenieckim, w którym był współorganizatorem działalności oświatowej i konspiracyjnej.

Po zakończeniu wojny został dowódcą Marynarki Wojennej, przygotował plan jej rozbudowy.

W 1949 r. został aresztowany, poddany torturom i oskarżony o działalność sabotażową „uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie i rozwój Marynarki Wojennej”. Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego został skazany na 13 lat więzienia. Podczas pobytu w zakładzie karnym w Sztumie stan jego zdrowia uległ pogorszeniu. 7 maja 1953 r. zasłabł podczas spaceru na podwórzu więziennym i został przez innych więźniów przeniesiony do celi. Zmarł bez udzielenia pomocy lekarskiej. Spoczął w grobie rodzinnym drugiej żony na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.


Kontradmirał ADAM MOHUCZY W DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.