60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Stany Zjednoczone Ameryki
2021-02-23 SPOTKANIE POLONIJNYCH INŻYNIERÓW

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Amerykańskich (PAEA) przyznało doroczne stypendium im. Ralpha Modjeskiego. Laureatką nagrody została Wiktoria Niedziński. Na styczniowym zebraniu z interesującą prezentacją wystąpił dr Andrzej S. Nowak.

O przyznaniu stypendium poinformowano podczas wirtualnego comiesięcznego spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Amerykańskich (PAEA), które odbyło się w piątek, 15 stycznia, 2021 roku.

Podczas krótkiej części oficjalnej części spotkania, oprócz regularnego podsumowania działalności gospodarczej, zarząd PAEA ogłosił zwycięzzynię stypendium im. Ralpha Modjeskiego na rok 2020. Laureatką na podstawie świetnych wyników w nauce została Wiktoria Niedziński. Zdobywczyni stypendium uczęszcza na Uniwersytet Auburn w programie magisterskim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Ochrony Środowiska i nie tylko wyróżnia się w nauce, ale także reprezentuje przyszłość talentu inżynierskiego Polonii. Po obronie pracy magisterskiej, która jest planowana na obecny semestr Wiktoria planuje studia doktoranckie. Zgodnie z tradycją stypendystka i została członkinią PAEA.


PAI

Wiktoria Niedzińska


Po spotkaniu biznesowym członkowie i sympatycy PAEA mieli szansę wysłuchać świetnej prezentacji dr. Andrzeja S. Nowaka, profesora i dziekana Katedry Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Auburn. Wykład zatytułowany był: „Czy nasze mosty są bezpieczne? Przedstawiono w nim kiepski stan mostów w USA, wymagający natychmiastowej akcji. Po wykładzie uczestnicy spotkania zadawali pytania prelegentowi i wywiązała się gorąca dyskusja.

Dr Andrzej S. Nowak specjalizuje się w niezawodności strukturalnej materiałów i inżynierii mostów, a jego główne osiągnięcia badawcze obejmują między innymi opracowanie opartej na niezawodności procedury kalibracji do obliczania współczynników obciążenia i odporności. Ta innowacyjna metoda badawcza została pomyślnie zastosowana do kalibracji kodu projektowego AASHTO dla mostów, kodu ACI 318 dla budynków betonowych i kanadyjskiego kodeksu projektowania mostów autostradowych.

Nowak jest autorem ponad 450 publikacji technicznych, przewodniczył 38 komitetom doktorskim i przewodniczył kilku komitetom związanym z organizacjami zawodowymi, takimi jak: ASCE, ACI, TRB IABSE i IABMAS. Posiada tytuł doktora honoris causa na Politechnice Warszawskiej, jest członkiem ASCE, ACI i IABSE, otrzymał ASCE Moisseiff Award, IFIP WG 7.5 Award, Bene Merentibus Medal, Kasimir Gzowski Medal Kanadyjskiego Towarzystwa Inżynierów Budownictwa.


PAI

Dr Andrzej S. Nowak


Pozytywną stroną trudnej sytuacji z COVID-19 i zdalnych spotkań jest to, że prelegenci i uczestnicy mogą dołączyć do tych spotkań wirtualnie z dowolnego miejsca. Umożliwia to poszerzenie zakresu tematów i uczestnictwo światowej klasy prelegentów, takich właśnie jak dr Nowak.

Wszyscy są zaproszeni do udziału w spotkaniach PAEA, które odbywają się w trzeci piątek miesiąca (styczeń – maj i wrzesień – listopad). Spotkania zaczynają się o godzinie 20:00. Do odwołania spotkania będą wirtualne. Szczegółowe informacje i informacje o połączeniu można znaleźć na stronie www.polishengineers.org


Zdjęcia: PAEAPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.