60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kanada
2021-02-23 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Toronto

20 lutego br. Konsulat Generalny RP w Toronto zorganizował wirtualne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Do współpracy zostali zaproszeni partnerzy z instytucji polonijnych działający na rzecz podtrzymania znajomości języka polskiego: Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Mississauga, Biblioteka Polska przy Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze, Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, Radio 7 Toronto, a także Toronto Public Library.

Na niezwykle bogaty, ponad dwugodzinny program, składały się wcześniej przygotowane nagrania recytacji i piosenek w wykonaniu uczniów Szkoły Polskiej im. M. Kopernika w Mississaudze i ich rodziców, filmiki edukacyjne Narodowego Centrum Kultury "Błyskawiczne dzieje polszczyzny" z serii "Ojczysty - dodaj do ulubionych", specjalnie pozyskane przez Radio 7 Toronto nagrania wywiadów z pisarzem i językoznawcą (Grzegorzem Kasdepke i prof. Janem Miodkiem).

W programie znalazły się również wypowiedzi "na żywo" zaproszonych gości: Natalii Kusendovej - ministra w rządzie prowincji Ontario, Teresy Berezowskiej - przewodniczącej Rady Polonii Świata, Ewy Stachniak - pisarki, które opowiadały o znaczeniu języka polskiego w ich życiu i w jaki sposób udaje się podtrzymać jego znajomość.

Partnerzy wydarzenia przedstawili pokrótce gdzie i w jaki sposób można uczyć się i pielęgnować język polski i kulturę polską w Kanadzie: szkoły polskie, biblioteka polska, księgozbiory w języku polskim w kanadyjskich bibliotekach publicznych, harcerstwo, możliwość oglądania i słuchania specjalnych audycji dla najmłodszej Polonii w internecie ("Spotkania z Bajką", podcasty z serii "Polak Mały" w radiu, youtube, spotify).

Konsulat również zaprezentował projekty własne mające na celu zachęcenie do nauki języka polskiego i znajomości literatury polskiej: wyprawki czytelnicze "Czytam po polsku", Noc w Bibliotece", Rodzinny Piknik Czytelniczy połączony z Narodowym Czytaniem, spotkania z pisarzami polskimi, umożliwienie dostępu do e-booków w języku polskim na platformie Legimi.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób - z różnych środowisk i z różnych grup wiekowych.

Konsulat już po raz czwarty organizował obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Dwie pierwsze edycje odbyły się w szkołach polskich, a ubiegłoroczna – w Polskim Centrum Kultury im. JPII w Mississaudze. Ze względu na obostrzenia pandemiczne tegoroczna edycja miała charakter wirtualny, co nie przeszkodziło w bardzo dużej frekwencji i nie zaważyło na atrakcyjności wydarzenia.
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.