60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Brazylia
2021-02-22 29. JUBILEUSZ ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „KAROLINKA”

Dokładnie 29 lat temu został założony Zespół Folklorystyczny „Karolinka” i działa do chwili obecnej. Życzymy kolejnych kolejnych lat wypełnionych sukcesami!

Zespół Folklorystyczny „Karolinka” z Brazylii to organizacja non-profit, która poprzez taniec, śpiew i inne folklorystyczne aktywności stara się zachować kulturę polskich imigrantów, którzy osiedlili się w regionie São Mateus do Sul. Włącza młodych ludzi w działania społeczno-kulturalne, angażując ich w życie społeczności, oddziałując tym samym na kształtowanie osobowości.

Zespół powstał 22 lutego 1992 r. przy wsparciu BRASPOLu, grupy młodzieżowej GENSMA, grupy Caminhos da Paz z Água Branca oraz lokalnej młodzieży.

Pierwszy występ zespołu odbył się 24 maja 1992 roku na terenie budującego się kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a pierwszym choreografem była Polka, Urszula Janina Sajda.

W czerwcu 1998 roku, z okazji narodowego kongresu BRASPOL, w São Mateus do Sul powstał dziecięcy zespół „Karolinka” (dla dzieci od 5 do 12 lat), jako odrębna grupa od zasadniczego zespołu „Karolinka” (do którego należały osoby od 13 roku życia).

W styczniu 2000 r. oba podmioty zostały połączone, dając początek obecnemu Polskiemu Zespołowi Folklorystycznemu „Karolinka”, który został oficjalnie zarejestrowany.

W latach 2000-2005 choreografią zespołu zajmował się Paulo Roberto Scardazann Herenn.

Przez kolejne dwa lata grupa działała bez choreografa, a próby prowadzili sami tancerze.

W maju 2007 roku, w ramach programu Petrobras Attitude SIX, został zatrudniony nowy choreograf, Luis Gustavo Gomes Guarize, były tancerz ZPiT Mazowsze. Od czerwca 2008 r. wynagrodzenie choreografa opłacał Urząd Miasta São Mateus do Sul. Guarize współpracował z zespołem „Karolinka” do listopada 2011 r.

W następnych latach choreografami zespołu byli doświadczeni tancerze, którzy ukończyli kursy tańca ludowego. Najpierw Rafael Guimarães de Lima, który ukończył pierwszy moduł „Kursu Instruktorów Polskich Zespołów Folklorystycznych” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pełnił funkcję choreografa zespołu w latach 2011-2017. Następnie Iris Janoski objęła stanowisko choreografa i dyrektora artystycznego zespołu. Tańczyła w zespole „Karolinka” od 1998 r., a w 2019 r. wzięła udział w kursie dla choreografów prowadzonym przez ZPiT Śląsk. (Kurs finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”).

Zespół „Karolinka” stale się rozwija. W ostatnich latach grupa poszerzyła swoją działalność o polski chór i organizowała rozmaite imprezy promujące polską kulturę, takie jak warsztaty kulinarne, rękodzieła i lekcje języka polskiego. „Karolinka” wydała także dwie książki: „Conhecendo a Cozinha Polono-brasileira”, która ukazała się w 2014 roku oraz „Drogami tradycji”, wydana w 2016 roku w języku portugalskim i polskim, która przedstawia dorobek 25 lat działalności zespołu „Karolinka”.

Dziś „Karolinka” to już nie tylko zespół tańca ludowego. Wspólną pracą kilkudziesięciu tancerzy, chórzystów i wolontariuszy, „Karolinka” dąży do tego, aby stać się jedną z ważniejszych instytucji polonijnych w Brazylii, reprezentującą i zrzeszającą kilka pokoleń potomków polskich imigrantów. W ten sposób zespół „Karolinka” jednoczy spadkobierców tych Polaków, którzy opuścili swoją ojczyznę, ale nigdy nie utracili swojej tożsamości.
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.