60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2021-01-13 "KRESY 2020" - Anastazja Bołgarska

Nazywam się Anastazja Bołgarska. Pochodzę z małej miejscowości położonej na Podolu w centralnej Ukrainie, w której bije Polskie serce. Miasto Koziatyń liczy 22 tys. mieszkańców różnych narodowości.

W kwietniu 2007 roku z inicjatywy osób pochodzenia polskiego w Koziatyniu zostało zarejestrowane stowarzyszenie „Centrum Kultury Polskiej im. Tymosza Padury”, w którym od momentu jego założenia jest zaangażowana cała nasza rodzina.

Mam 16 lat, więc nietrudno się domyślić, że polskością otoczona jestem od najmłodszych lat. Przy Stowarzyszeniu działa Polska szkoła sobotnio-niedzielna, której jestem uczennicą oraz zespół pieśni i tańca „Podolski Kwiat”, w którym przez 9 lat miałam zaszczyt reprezentować nasze miasto daleko poza granicami Ukrainy, z powodzeniem biorąc udział w licznych konkursach i festiwalach kresowych.

Po raz pierwszy udział w konkursie recytatorskim „Kresy” wzięłam w 2015 roku, mając 11 lat. Od tej pory systematycznie uczestniczyłam w Konkursie, zdobywając różne nagrody. Na Konkurs zawsze jeździłam z ogromną chęcią. Nie mogłam się jednak doczekać, aby wreszcie wystąpić w najstarszej kategorii, aby móc rywalizować o I miejsce, gdyż od samego początku marzyłam, aby pojechać do Białegostoku. W tym roku moje marzenie się spełniło. Wygrałam!

Niestety z uwagi na sytuację panującą na świecie, podróż do Polski nie mogła się odbyć. Nie zmienia to jednak faktu, że niezmiernie się cieszę z możliwości uczestnictwa w wymarzonych warsztatach. Swoją przyszłość marzę powiązać z aktorstwem, i wiem, że zdobyte na kresowych warsztatach doświadczenie będzie po prostu bezcenne.


Anastazja Bołgarska z Ukrainy
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.