Czwarty dzień
Zjazdu Nauczycieli Polonijnych
Sesja plenarna podsumowująca

Sesja plenarna podsumowująca zjazd to okazja do przypomnienia programów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wzmacniających oświatę polonijną i polską poza granicami, zgłoszenie wniosków, propozycji programowych, kierunków przyszłych działań i planów na kolejny Zjazd.

PORTAL ZJAZDU

Relacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI
ORGANIZATORZYPARTNERZY STRATEGICZNIPATRONAT MEDIALNY