SWP
2024-02-14 Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej
30 lipca – 3 sierpnia 2024 r.
Polska

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” i Rada Polonii Świata organizuje Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej w dniach 30 lipca – 3 sierpnia 2024 r. Jest to wydarzenie łączące młodzież polonijną z całego świata, dające jej przestrzeń do rozwoju oraz integracji.

Celem Zlotu jest zmobilizowanie młodego pokolenia Polaków do aktywności społecznej na rzecz wspólnot polonijnych oraz do budowania silnej więzi z krajem pochodzenia, a także pokazanie młodym Polakom z całego świata drzemiącego w nich potencjału i zachęcenie do współpracy z Macierzą na wielu płaszczyznach, m.in. gospodarczej, społecznej i politycznej. Młodzież polonijna to ambasadorzy Polski w swoich krajach zamieszkania i bardzo ważnym jest by zapewnić jej miejsce i przestrzeń do budowania silnej więzi z krajem pochodzenia. Współorganizatorami Zlotu Młodzieży Polonijnej są środowiska młodzieży polonijnej z całego świata.

Szczegółowe informacje zostaną ogłoszone do 28 marca 2024 roku na stronie Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”.


Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej

  • Pierwsze ogólnoświatowe spotkanie młodzieży polonijnej
  • Ponad 2 tys. uczestników z 40 krajów
  • 3 dni debat
  • 5 paneli
  • 4 dyskusje panelowe
  • Gry edukacyjne
  • Udział w uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów