SWP
2022-08-01 LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO 2022 Polska

Zachęcamy do udziału w projekcie dla osób dorosłych, polskiego pochodzenia realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i współfinansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zwanego dalej „KPRM”) w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą Wypoczynek Letni 2022”. Celem realizacji zadania publicznego pn. „Letnie Akademie Języka i Kultury 2022” jest podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z polską kulturą, historią, geografią.

Atutem udziału w Letniej Akademii Języka i Kultury 2022, jego jej atrakcyjny program, który obejmuje lekcje języka polskiego, historii, kultury polskiej oraz geografii. Będą to różnorodne pod względem formy sposoby przekazywania wiedzy na temat naszego kraju. Kursy języka polskiego zostaną poprowadzone przez wykładowców wyższych uczelni.

Ponadto realizowane będą wycieczki, imprezy kulturalne oraz zwiedzanie z przewodnikiem.
Uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie i zakwaterowanie oraz przejazdy i bilety wstępu.
Przyjazd do miejsca docelowego odbywa się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik kursu otrzyma dyplom ukończenia kursu.
Akademię organizowaną w Olsztynie w szczególności polecamy studentom kierunków lekarskich oraz lekarzom.

Planowane terminy:

Z przyczyn od nas niezależnych, podajemy nowy termin Akademii Letniej w Krakowie.
Akademia nie odbędzie się - jak to zapowiadaliśmy - w terminie 04.08.2022-17.08.2022, aktualny termin to 01.09.2022-15.09.2022.


Kraków

01.09.2022-15.09.2022 r.

Toruń

28.08.2022 r.-11.09.2022 r.

Ostróda

12.09.2022 r.-25.09.2022 r.


Kraków   01.09.2022 r.-15.09.2022 r.

14-dniowy pobyt w Krakowie dla grupy 20 dorosłych osób. Zakwaterowanie w akademiku.
Kurs zostanie zorganizowany we współpracy i przy udziale wykładowców z Pracowni Badań Języka i Kultury Polonii w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ, z którym Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" współpracuje. W programie pobytu znajdą się dodatkowo: zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, zwiedzanie Wawelu oraz Cmentarza Rakowickiego.
Dodatkowo uczestnicy będą mogli zobaczyć Kraków z Kopca na którym planowane są dodatkowe zajęcia kulturoznawcze.
Zrealizowana zostanie także wycieczka do obozów koncentracyjnych Auschwitz - Birkenau.
Uczestnicy wszystkich obozów będą ćwiczyć język w działaniu podczas gier miejskich, podchodów i innych zadań realizowanych w mieście.
Miejsce realizacji zadania Polska: Olsztyn, Toruń, Kraków

Toruń   28.08.2022 r.-11.09.2022 r.

14-dniowy pobyt w Toruniu dla grupy 20 osób dorosłych. Zakwaterowanie w akademiku UMK w Toruniu.
Kurs językowy zorganizowany we współpracy i przy udziale wykładowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ma podpisane porozumienie o współpracy.
W ramach pobytu odbędzie się 48 godzin lekcyjnych zajęć językowych. Na zakończenie kursu każdy uczestnik podejdzie do testu końcowego i otrzyma dyplom ukończenia kursu.
W programie pobytu znajdą się również: zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Okręgowego, Muzeum Etnograficznego, spektakl teatralny, zwiedzanie kampusu UMK, wycieczka do Trójmiasta.
Spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i samorządu terytorialnego.

Ostróda   12.09.2022 r.-25.09.2022 r.

14-dniowy pobyt w Olsztynie dla grupy 20 osób dorosłych. Zakwaterowanie w Domu Poloniii w Ostródzie.
Kurs językowy zorganizowany we współpracy i przy udziale wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ma podpisane porozumienie o współpracy.
W ramach pobytu 48 godzin lekcyjnych zajęć językowych.
Na zakończenie kursu każdy uczestnik podejdzie do testu końcowego i otrzyma dyplom ukończenia kursu.
W programie pobytu: zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur, koncerty w Amfiteatrze przy olsztyńskim zamku.
Spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i samorządu terytorialnego.


Zgłoszenia

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru na Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego w 2022 roku, klikając w klawisz poniżej.

Od uczestników pobytu nie pobieramy opłat. Uczestnicy ponoszą koszty przyjazdu na Akademię we własnym zakresie.
Jednocześnie informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Letniej Akademii Języka i Kultury Polskiej


REGULAMIN NABORU - PDF


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA AKADEMIĘ 2022
Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Kancelarii Prezesa Rady MinistrówPATRONAT MEDIALNY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów