SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-06-28 O SPORCIE POLONIJNYM I NIE TYLKO Polska

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie które odbywały się w Gdyni w dniach 24-27 czerwca 2021 r. były dobrą okazją do zastanowienia się czym jest i jakie ma znaczenie dla Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny sport polonijny.

O refleksje na ten temat poprosiliśmy prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego,prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Adama Pilata oraz profesora medycyny reprezentującego Polonię Amerykańską, aktywnego działacza integrującego środowiska polskie nie tylko na terenie USA Marka Rudnickiego.


DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


MAREK RUDNICKI
profesor medycyny
Polonia amerykańska


TADEUSZ ADAM PILAT
prezydent Europejskiej Unii
Wspólnot PolonijnychRealizacja: © Polonijna Agencja InformacyjnaPORTAL MISTRZOSTW: ZDJĘCIA - FILMY - RELACJESTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"