SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-28 Wyniki drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia” Polska

Poznaliśmy wyniki drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2020/2021.

Jury w składzie:

Marianna Borawska – dr, literaturoznawca, bibliotekoznawca,
Maria Drapalska – nauczycielka języka polskiego,
Grażyna Kamyszek – pisarka, polonistka, bibliotekoznawca,
Żaneta Miąskowska-Dusza – nauczycielka języka polskiego,
Marzena Roszman – nauczycielka języka polskiego,
Sławomir Rzepczyński – dr hab., literaturoznawca,
Klaudia Sołoduch – dr, językoznawca, nauczycielka języka polskiego,
Tadeusz  Sucharski – dr hab., literaturoznawca, przewodniczący jury,
Bernadetta Żynis – dr hab., literaturoznawca
oceniło ponad 440 utworów napisanych prozą i wierszem, nadesłanych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych i Litwy.

Teksty odnosiły się do tematyki bliskiej nastolatkom – przyjaźni, własnych słabości, spełnionych marzeń, przeżytych przygód.

Nagrodzone utwory uczniów ze szkół polonijnych dotyczyły też dramatycznej atmosfery czasów, które przeżywamy. Julia Wroblewski z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. S. Moniuszki w Rockaway Beach przedstawiła interesujący pomysł na podmiot liryczny – uczyniła nim pandemię – żywą istotę, która rządzi codziennością .

Natomiast Kamila Karpowicz, reprezentująca Polską Szkołę Sobotnią im. bł. ks. J. Popiełuszki w Derby, oryginalnie przeprowadziła analizę wyrazu Polska, tworząc skojarzenia znaczeniowe kolejnych liter nazwy. Jurorzy docenili twórczy charakter i poprawność językową-stylistyczną wiersza.

Sara Cieply z Patton Elementary School w Arlington Heights w opowiadaniu o oryginalnym tytule „Korona,  brawa  i  nogi  w  piasku,   czyli  mój  rok 2019 w Polsce  w  365  słowach” dynamicznie  zrelacjonowała  wakacyjny pobyt  u  dziadków  w  Polsce. Praca została doceniona m.in. za bogactwo epitetów i przenośni.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy. Nauczycielom wysłaliśmy podziękowania za przygotowanie uczniów do literackich zmagań. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Ustka, Wójt Gminy Ustka, Usteckie Towarzystwo Oświatowe, Wydawnictwo Media Rodzina i Księgarnię Ratuszowa ze Słupska.
Z korespondencji milowej, którą otrzymujemy, wynika, że udział w konkursie dostarcza uczniom i nauczycielom dużo satysfakcji. Czasem dzieci nie mogą uwierzyć w swój sukces. Otrzymujemy pozdrowienia od rodzin laureatów, które są dumne z wyróżnienia dziecka.

Doceniana jest organizacja przedsięwzięcia. Ale i my w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce mamy uznanie dla nauczycieli i rodziców, którzy motywują młodych autorów do pisania, szczególnie do pisania po polsku.

Szczegółowe wyniki konkursu oraz prace laureatów i wyróżnionych znajdują się pod linkiem https://sp2ustka.edupage.org/text70/

W imieniu organizatora
Iwona PerużyńskaPatronat honorowy konkursem sprawuje Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"