SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-28 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizatorem Polonijnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu Polska

Polonijne Forum Ekonomiczne będzie organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację Instytut Studiów Wschodnich ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Umowa o współpracy przy organizacji Polonijnego Forum Ekonomicznego została podpisana przez obie instytucje na okres do 2026 roku.

W tym roku Polonijne Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu od 7 do 9 wrzesnia br. Polonijne Forum Ekonomiczne będzie miejscem spotkania i dyskusji wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i społecznego – osób polskiego pochodzenia z całego świata.Celem Polonijnego Forum Ekonomiczne jest zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii, jego znaczenie dla relacji gospodarczych i społecznych, budowanie miejsca spotkania i dyskusji wybitnych osób polskiego pochodzenia.

Poza Polską żyje wg szacunków MSZ obecnie co najmniej 20 milionów Polaków i i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Wynika z tego, że poza Polską żyje obecnie ¼ wszystkich Polaków. To zaś plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata (po chińskiej, niemieckiej i włoskiej).


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"