SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-27 50 lat Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych Polska

Wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie publikacja "Koszalińska tradycja. 50 lat z rozśpiewaną Polonią" to podsumowanie jednego z najstarszych i najbardziej znanych miejskich festiwali - Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych, który od 1990 roku organizuje Koszaliński Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

„Jest na świecie takie miejsce, w którym wciąż możemy się cieszyć pięknem chóralnego śpiewu. Tym miejscem jest Koszalin”
mawiał Prof. Andrzej Stelmachowski, pierwszy prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

POLONIJNA TRADYCJA – KOSZALINSKI FENOMEN

Coroczne polonijne spotkania w Koszalinie to niewątpliwy ewenement na mapie międzynarodowych imprez kulturalnych w Polsce. Zmieniały się czasy, obyczaje, a polonijne zloty przetrwały i polityczne zawirowania, i społeczne transformacje. Zachowały tez swój niepowtarzalny klimat, stając się w czasach wszechobecnej kultury masowej enklawa tradycji i pięknego chóralnego śpiewu. Do 1989 roku polonijne imprezy organizowane były przez Towarzystwo Łączności z Polonia Zagraniczna „Polonia”, a od roku 1990 idee towarzystwa kontynuował Koszaliński Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, kierowany przez Gabriele Cwojdzinska i – od 2003 do 2013 roku – przez Zbigniewa Ciechanowskiego. Od 2013 roku działalność adresowana do światowej Polonii realizuje Koło Terytorialne „Wspólnoty Polskiej” w Koszalinie, kierowane przez posła Piotra Zientarskiego i wspierane przez senator Grażynę Anne Sztark. W ciągu 50 lat w koszalińskich zlotach uczestniczyło ponad 25.000 rozśpiewanych rodaków z całego świata.

Jak czytamy we wstępie do publikacji: "Na kartach publikacji wydanej z okazji wielkiego jubileuszu 50-lecia koszalińskiej tradycji polonijnej przypomniane zostaną wydarzenia składające się na program polonijnych zlotów w latach 1970-2020. Powrócimy do przeszłości, kiedy to w latach 70. ubiegłego wieku powstawała polonijna tradycja, a w latach 90. z inicjatywy senator Gabrieli Cwojdzinskiej narodziło się coroczne, bardzo bogate programowo „Polonijne Lato”, obejmujące tak wartościowe inicjatywy jak Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych nazywane „bezcennym skarbem w sezamie polonijnej kultury” czy Polonijne Warsztaty Edukacyjno- Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży. Przybliżymy również współczesność koszalińskiej tradycji, prezentując powołana w 2014 roku Polonijna Akademie Chóralna."

Izabela Nowak, autorka publikacji, dziennikarka związana od kilkudziesięciu lat z festiwalem, opowiada w niej historię imprezy – od jej skromnych początków, aż po spektakularne koncerty galowe znane z ostatnich lat. Na książkę składają się m.in. wywiady z twórcami i uczestnikami inicjatyw polonijnych w Koszalinie, a także ogromna ilość zdjęć, afiszy i dokumentów, które zostały zabezpieczone w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dostępną w wersji PDF


Koszalińska tradycja. 50 lat z rozśpiewaną PoloniąSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"