SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-25 Inauguracja akcji „Lato z Polską 2021” Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Polski Komitet Olimpijski mają zaszczyt zaprosić na briefing prasowy inaugurujący akcję „Lato z Polską” z udziałem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego który odbędzie się 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie, Klub Olimpijczyka, piętro 6.

Tegoroczna edycja „Lato z Polską 2021” odbywa się pod patronatem honorowym Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego i dedykowana jest dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. W roku Igrzysk Olimpijskich podczas każdego z pobytów odbędzie się Dzień Olimpijski, w trakcie którego młodzież będzie miała okazję spotkania się w wybitnymi polskimi sportowcami i olimpijczykami. W ramach tej akcji dzięki współpracy z samorządami lokalnymi Polskę odwiedziło już kilkadziesiąt tysięcy młodych rodaków z całego świata.

Przedstawicieli mediów zainteresowanych udziałem w spotkaniu w siedzibie PKOl prosimy o kontakt z p. Kają Gzyło,
e-mail: k.gzylo@swp.org.pl, tel. 607-059-777Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pożytku publicznego, powołaną w 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia do roku 2008. Od marca 2016 r. prezesem Stowarzyszenia jest Dariusz Piotr Bonisławski.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku swojej działalności szczególną troską otaczało najmłodsze pokolenia Polaków z zagranicy. Jedną z form, jakimi staramy się pozyskiwać serca młodych Rodaków, są pobyty realizowane w Polsce. Od 2009 r. powołaliśmy akcję pobytów edukacyjno-integracyjnych pod nazwą „Lato z Polską”. W ramach tej akcji dzięki współpracy z samorządami lokalnymi Polskę odwiedziło już kilkadziesiąt tysięcy młodych rodaków z całego świata.

Marszałek Maciej Płażyński, ówczesny Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, inicjując projekt, tak argumentował jego potrzebę: „Na Kresach, głównie w granicach II Rzeczypospolitej, żyje ponad 2 miliony Polaków. Polska zmieniła granice, a oni zostali tam, gdzie mieszkają od wieków. I od wieków, mimo historycznych zawieruch pustoszących te ziemie, trwają w wierze i narodowej tradycji. W czasach PRL-u nie mogliśmy im pomagać. Dziś żyjemy w wolnej Polsce - Polsce, która ma swoje polityczne i materialne problemy, ale są one nieporównywalne z ich problemami. W tej sytuacji na dziś najskuteczniejszym sposobem wzmacniania polskości jest pomoc polskim dzieciom w nauce języka polskiego, w poznawaniu polskiej kultury. Najskuteczniej można to zrobić, zapraszając je do Polski. Nam w latach komunistycznych pomagała Polonia amerykańska, dziś my powinniśmy ten swoisty dług spłacić pomagając Polakom na Wschodzie.”

Tegoroczną edycję „Lato z Polską 2021” Stowarzyszenie dedykuje dzieciom i młodzieży ze Wschodu. Akcja ma charakter ogólnokrajowy, a udział w niej zadeklarowało już wiele miast i gmin z terenu całej Polski. Pobyty pozwalające na codzienny kontakt z językiem polskim, na spotkania z rówieśnikami i poznanie życia dzisiejszej Polski zorganizowane będą w 40 miejscowościach Polski we współpracy z 56 lokalnymi samorządami. Udział w nich weźmie ponad 1000 młodych Polaków. Większość z uczestników będzie w Polsce po raz pierwszy. Dla utrzymania ich polskiej tożsamości jest to nie do przecenienia.

Realizując „Lato z Polską” chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie narodowej solidarności i współodpowiedzialności za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki życia we współczesnej Polsce.

Również sport postrzegamy jako istotny element naszego społecznego życia, nieodzowny w procesie wychowawczym, jako czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” patronując także i tej formie polonijnej aktywności znajdowało zawsze oparcie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dlatego w roku Igrzysk Olimpijskich podczas każdego z pobytów odbędzie się Dzień Olimpijski. Tego dnia zorganizowane zostaną zawody sportowe dla uczestników, a młodzież będzie miała możliwość spotkania się z wybitnymi polskimi sportowcami.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"