SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-05-12 Nagroda Srebrnej Róży dla prezes Podlaskiego Oddziału SWP Polska

Początek maja to wyjątkowy czas w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Co roku biblioteka organizuje uroczyste obchody Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza, połączone z wręczeniem Nagrody Srebrnej Róży, przyznawanej od 1999 roku przez dyrektora Książnicy Podlaskiej, osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa oraz na rzecz bibliotek województwa podlaskiego. Nagrodę Srebrnej Róży 2020 otrzymała prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Kietlińska za zaangażowanie w promocję czytelnictwa oraz literatury polskiej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację obchodów w ubiegłym roku, dlatego dziś Książnica świętowała podwójnie (choć nadal w reżimie sanitarnym) – wręczając Nagrodę laureatom dwóch edycji Srebrnej Róży. W uroczystości wzięli udział: Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, Agata Puchalska – dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Beata Zadykowicz - dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, laureaci nagrody i wyróżnieni.

Nagroda Srebrnej Róży

Nagrodę Srebrnej Róży 2019 otrzymał literaturoznawca, prof. Dariusz Kulesza, za współtworzenie w Książnicy Podlaskiej prawdziwie intelektualnej atmosfery, propagowanie ducha zdrowego humanizmu, a także za wieloletnią, owocną współpracę.

Nagrodę Srebrnej Róży 2020 otrzymała prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Anna Kietlińska za zaangażowanie w promocję czytelnictwa oraz literatury polskiej – w tym wydawnictw książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Przyznano również Dyplomy Honorowe Srebrnej Róży za rok 2019 i 2020, tytuł Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2020 oraz wręczono Honorowe Odznaki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"