SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-12 ZWIĄZEK POLAKÓW W ARGENTYNIE SOLIDARNY Z POLAKAMI NA BIAŁORUSI Argentyna

Organizacje polonijne na całym świecie solidaryzują się z polską mniejszością na Białorusi. Głos protestu przeciwko poddawanym represjom Polakom wyrazili także nasi Rodacy z Argentyny. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydał Związek Polaków w Argentynie, który zrzesza większość organizacji polonijnych z całego kraju. Oto pełna treść komunikatu:

Jako część 60 milionów Polaków rozproszonych między Polską a resztą świata „ZWIĄZEK POLAKÓW W ARGENTYNIE”, wyraża swoją największą solidarność z tymi, którzy byli niesprawiedliwie aresztowani i ukarani przez służby bezpieczeństwa Białorusi: prezesa Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, a także zatrzymanie innych członków Zarządu ZPB, takich jak Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska, między innymi. Mocno protestujemy i prosimy o natychmiastowe wydanie naszych Rodaków.

Pretekstem do aresztowań była organizacja tradycyjnej polskiej imprezy, jaką jest Jarmark "Kaziuki”, naruszając tym samym zobowiązania podjęte przez Mińsk. Tak jak wszyscy Polacy i ich potomkowie pamiętają swoich przodków i kontynuują swoje tradycje, tak na Białorusi chcą również pamiętać o swoich przodkach i kontynuują swoje zwyczaje oraz wspierają naukę polskiej kultury i języka. Podobnie jak inne mniejszości narodowe na świecie.

W Republice Białorusi, która wcześniej, i do 1990 r. była częścią byłego Związku Radzieckiego, mieszka znacząca mniejszość polska lub polskiego pochodzenia, osiadła przez wiele wieków na terenach należących wówczas do Polski lub do Unii Polsko-Litewskiej (zależnie od czasów). Obecnie szacuje się, że stanowią one około 12% ogólnej populacji państwa, czyli około miliona osób. Te problemy nie są nowe, bo gdy w 2005 roku Borys wygrała wybory na przewodniczącego ZPB (będącego wtedy w rękach współpracownika rządu), zostały one zdelegalizowane, a status prawny Związku odebrano. Od tego czasu stosunki między władzami Białorusi a stowarzyszeniem były napięte, z chwilową poprawą, aż do osiągnięcia tej nielegalnej sytuacji.


ZWIĄZEK POLAKÓW W ARGENTYNIE
Zbysław Ryszard Konopka
Prezes

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"