SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-09 OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA ARGENTYŃSKO-POLSKIEGO WS. POLAKÓW NA BIAŁORUSI Argentyna

Nasi Rodacy w Argentynie wspierają szykanowanych Polaków na Białorusi. Specjalne oświadczenie w sprawie nacisków na Polaków w Białorusi wydało Stowarzyszenie Argentyńsko-Polskie w Apóstoles. Publikujemy jego pełną treść:

W związku obecnej sytuacji na Białorusi Stowarzyszenie Argentyńsko-Polskie w Apóstoles, prowincji Misiones, Argentyna oraz społeczeństwo polskie w mieście Apóstoles pragnie wyrazić swoją solidarność z panią Andżeliką Borys, Prezesem Związku Polaków na Białorusi i ze wszystkimi Polakami na Białorusi wobec niesprawiedliwego traktowania Polaków przez władze Republiki Białoruskiej.

Uważamy że wszelkie prześladowanie za kultywowanie naszego języka polskiego, historii oraz tradycji uwłacza podstawowym prawom godności człowieka. Jesteśmy z wami.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"