SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-04-09 MANIFEST STOWARZYSZENIA POLSKA PAPANDUVA-POLPAN PRZECIWKO PRZEŚLADOWANIOM POLAKÓW NA BIAŁORUSI Brazylia

Stowarzyszenie Polskie Papanduva-POLPAN, organizacja polonijna w Brazylii, wysłało manifest do ambasady Białorusi w Brazylii. POLPAN w swoim liście żąda równego i sprawiedliwego traktowania naszych rodaków oraz pyta o przyczyny represji.


PAI


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"